Trainingen in P&O, persoonlijke ontwikkeling, leiderschap en communicatie.
Opleidingen met erkend MBO diploma.

In gesprek met uw medewerkers

De doelgroep:
Gedurende het jaar voert u diverse gesprekken met uw medewerkers, zoals het functioneringsgesprek, beoordelingsgesprek, werkoverleg, slechtnieuws gesprek en natuurlijk het aanname gesprek. Deze trainingen zijn gericht op leidinggevenden en personeelsfunctionarissen die meer diepgang zoeken en meer rendement willen halen uit de gesprekken met hun medewerkers.

Inhoud:
Module 1: Selectie en aanname gesprek
Tijdens deze module krijgt u antwoord op de volgende vragen:
 • Hoe voert u een optimaal selectiegesprek?
 • Welke vragen stelt u en hoe stelt u ze?
 • Wat mag u wel en niet vragen?
 • Hoe weet u of de kandidaat de waarheid spreekt?
 • Wat gebeurt er na een gesprek?
 • Hoe voert u een aanname gesprek?
 • Hoe wijst u een kandidaat af?
Module 2: Werkoverleg, functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek
Tijdens deze module krijgt u antwoord op de volgende vragen:
 • Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek?
 • Wat is het doel van het gesprek?
 • Hoe bereidt u uw medewerker zich voor op het gesprek?
 • Welke onderdelen moeten besproken worden?
 • Hoe bouwt u het gesprek op?
 • En hoe nu verder?
Resultaat:
Na deze op de praktijk gerichte dagdelen of avonden heeft u meer inzicht gekregen in de verschillende gesprekken die u tijdens het jaar kunt voeren met uw medewerkers. U bent beter in staat om d.m.v. de gesprekken positief invloed uit te oefenen op het gedrag van u medewerkers.

Planning:
De training wordt over 2 dagdelen of avonden verspreid; welke worden ingepland op het moment dat er voldoende aanmeldingen zijn. Per avond of dagdeel wordt er 1 module behandeld

Werkwijze:
U krijgt de benodigde theorie aangereikt. Met de aangereikte theorie wordt veelvuldig geoefend. De oefeningen worden naar gelang de training vordert meer en meer afgestemd op uw eigen praktijk met de voor u bijbehorende uitdagingen. Iedere deelnemer krijgt de mogelijkheid eigen casuïstiek in te brengen in de training om deze te behandelen.

Tarief:
€ 350 per module of € 595 voor de gehele training. (Prijzen zijn exclusief b.t.w.)

Inschrijven:
Bij inschrijving van 8 deelnemers gaat de training van start. Het maximum aantal deelnemers is 12.

Aanmelden:
Aanmelden via info@easytrainingen.nl