Trainingen in P&O, persoonlijke ontwikkeling, leiderschap en communicatie.
Opleidingen met erkend MBO diploma.

Leiderschap in de praktijk

De doelgroep:
U bent een beginnend- of ervaren manager en geeft leiding geeft aan een team van mensen. U wilt zich meer bekwamen in het geven van leiding. Wat is het effect van uw manier van leidinggeven? Hoe spreekt u mensen aan op hun gedrag en hoe kunt u gedrag positief beïnvloeden? Kortom, hoe wordt u een meer succesvol leider?

Inhoud:
  • situationeel leiderschap
  • verbale- en nonverbale communicatievormen
  • gesprekstechnieken
  • delegeren
  • feedback geven en ontvangen
  • motiveren van medewerkers
  • groepsdynamiek
  • het stellen van doelen
  • omgaan met weerstand
  • casuïstiek
Resultaat:
Na twee op de praktijk gerichte dagdelen of avonden bent u beter in staat om de gevolgen te herkennen van uw eigen optreden. U merkt dat u beter in staat bent om het gedrag van uw medewerkers positief te beÏnvloeden. U wordt sterker in het geven en ontvangen van feedback. U krijgt meer inzicht in uw medewerkers en uw team en bent in staat hier meer rendement uit te halen.

Planning:
De training wordt over 2 dagdelen of avonden verspreid; welke worden ingepland op het moment dat er voldoende aanmeldingen zijn.

Werkwijze:
U krijgt de benodigde theorie aangereikt. Met de aangereikte theorie wordt veelvuldig geoefend. De oefeningen worden naar gelang de training vordert meer en meer afgestemd op uw eigen praktijk met de voor u bijbehorende uitdagingen. Iedere deelnemer krijgt de mogelijkheid eigen casuÏstiek in te brengen in de training om deze te behandelen.

Tarief:
€ 595,-- (exclusief b.t.w.)

Inschrijven:
Bij inschrijving van 8 deelnemers gaat de training van start. Het maximum aantal deelnemers is 12.

Aanmelden:
Aanmelden via info@easytrainingen.nl